Group 2
Group 2
Group 2

Automasjon

Proff Kulde har bygget opp en høy kompetanse på automasjonsområdet. Våre automasjonsteknikere har en lang rekke med referanser på arbeider der vi har løst problemer som andre ikke har greid å løse. Vi leverer både nye systemer og oppgraderinger av eldre styresystemer.

Line 3

Kuldeteknikere jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. Dermed er det viktig med gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av slike anlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene våre dyktige teknikere må beherske.

Proff Kulde anser seg som en spydspiss på automasjonsområdet, og i de fleste større leveranser inngår automasjonen som et svært sentralt moment og er en nøkkel i forhold til mest mulig energibesparende drift av et kulde-/ varmepumpeanlegg (best mulig energiøkonomisering). Styresystemene tilknyttet kulde-/varmepumpeanlegg er en viktig del av den teknologiske utviklingen som vi jobber med.

Proff Kulde har de siste årene levert nye eller oppgraderte automasjons-løsninger for en rekke kunder i den landbaserte fiskeindustrien, og automasjon er også en svært viktig del av både RSW-leveranser og øvrige industrielle kulde-/ varmeanlegg vi leverer.Kuldeteknikere jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. Dermed er det viktig med gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av slike anlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene våre dyktige teknikere må beherske.

Proff Kulde anser seg som en spydspiss på automasjonsområdet, og i de fleste større leveranser inngår automasjonen som et svært sentralt moment og er en nøkkel i forhold til mest mulig energibesparende drift av et kulde-/ varmepumpeanlegg (best mulig energiøkonomisering). Styresystemene tilknyttet kulde-/varmepumpeanlegg er en viktig del av den teknologiske utviklingen som vi jobber med.

Proff Kulde har de siste årene levert nye eller oppgraderte automasjons-løsninger for en rekke kunder i den landbaserte fiskeindustrien, og automasjon er også en svært viktig del av både RSW-leveranser og øvrige industrielle kulde-/ varmeanlegg vi leverer.

Aktuelle lenker
Referanser

Proff Kulde inngikk en samarbeidsavtale med Lofoten Hydraulikk AS i 2020 om leveranser av styresystemer til hydraulikk-løsninger. Jon Nybø og Per Hovde gikk sammen om etableringen av Lofoten Hydraulikk i 2011. Selskapet har hovedfokus på produksjon av hydraulisk dekksutstyr for kyst- og havfiskeflåten.

Selskapenes samlokalisering i Osan gjør det naturlig å samarbeide. Selskapene jobber gjerne på de samme båtene, som har mulighet for å legge til ved kaipiren utenfor de gamle lokalene til Lofoten Pelagiske. Samlet omsetter Proff Kulde og Lofoten Hydraulikk for rundt 50 millioner kroner, og er viktige bidragsytere til den maritime industrien.

Lofoten Hydraulikk AS

Proff Kulde leverte i 2019 nytt CO2PRO™FREEZE komplett fryseanlegg til fryselager hos Berg Seafood (L. Berg Sønner AS) i Svolvær.

Selskapet L. Berg Sønner ble stiftet i 1828, og har drevet sammenhengende med mottak, henging og foredling av fisk siden da. L. Berg Sønner produserer lutefisk etter egen oppskrift og det nye prisvinnende produktet gryteklar tørrfisk i porsjonspakker.

Berg Seafood

Proff Kulde innledet et samarbeid med Myre Fiskemottak i 2018, og leverte vinteren 2019 nytt CO2PRO™FREEZE Innfrysningsanlegg med blant annet to nye CO2 frysetunneller med en total kapasitet på over 50 tonn i døgnet.

Vi har også levert flere mindre frys- og kjøleanlegg til produsenten av ferskfisk, saltfisk og tørrfisk som ledes av Ted Robin Endresen.

Myre Fiskemottak

Proff Kulde leverte høsten 2019 komplett CO2PRO_Freeze™ kjøle- og frysemaskineri til krabbebåten «Arctic Pioneer». Krabbefartøyet er hjemmehørende i Tromsø, og eies av Arctic Pioner AS. Polar Seafood Norway AS er medeier i rederiet.

Polar Seafood Norway AS

Proff Kulde leverte i 2019 ny CO2PRO™Heat varmepumpe til selskapet Lofoten Services AS for drift ved Stamsund Hotell.

Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™RSW til den nye 13 meters snurrevadbåten "H Larsen" bygget ved Grovfjord Båtbyggeri.

Rederiet Stufunes AS kunne i slutten av januar legge kursen mot fiskefeltene med helt nytt og flott fiskefartøy.

Grovfjord Båtbyggeri

Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg og komplett sirkulasjonssystem med ventilstyring til rederne av fiskefartøyet "MT Senior". Det er selskapet Nordfiskeren AS som står for driften av fiskefartøyet med hjemmehavn i Karlsøy kommune.

Proff Kulde har i 2019 og 2020 levert ny styretavle og automasjonstjenester til NH3 frysemaskineri hos fiskemottaket Hopen Fisk.

Proff Kulde har levert kuldetekniske løsninger til Hopen Fisk i mange år, og vi utførte også en større oppgradering av frysemaskineriet i 2018.

Hopen Fisk AS er en moderne fiskeindustribedrift lokalisert i Hopen, midt i Lofoten. Selskapet tar imot sild, torskerogn, biprodukter, blåkveite og hvalkjøtt. Hopen Fisk har også en butikk som er åpen i sesonger.

Hopen Fisk AS

Proff Kulde leverte i 2019 oppgraderinger knyttet til styresystemer hos Pelagia Lødingen.

Vi har bistått Pelagia i Lødingen gjennom mange år med flere ulike kuldetekniske oppdrag, som også inkluderer overhaling av kompressorer, overhaling av ventiler, samt øvrig materiell og og support på frysesystemene.

Pelagia er en av de mange viktige kundene som Proff Kulde har innenfor fiskeproduksjon, og sørger for livsviktig sysselsetting langs kysten vår.

Pelagia Lødingen

Proff Kulde er stolte over å ha vært kuldeteknisk servicepartner for Holmøy Maritime i mange år, spesielt knyttet til flere av trålerne i rederiet Prestfjord.

Holmøy Maritime er et administrasjons-selskap som administrerer alle aktivitetene i organisasjonen. Hovedaktivitetene er drift av trålere og oppdrett av atlantisk laks. Rederiet Prestfjord har fire moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker.

Holmøy Maritime