Group 2
Group 2
Group 2

Innovasjon

Forskning og utvikling (FoU-arbeid) har vært sentralt i oppbyggingen av Tempia som en leverandør av grønn fremtidsrettet teknologi. I 2016 gjorde selskapet et valg om å satse på eget utviklingsarbeid for å legge grunnlaget for økt konkurransekraft gjennom å forbedre tradisjonelle løsninger som våre grûndere følte ikke passet bransjen godt nok. Hardt arbeid gjennom flere år har gitt oss økt kunnskap og ledet til nye ideer som vi ønsker å realisere i kommende år. Evne til å innovere og skape nye eller forbedrede produkter med økt nytteverdi for kundene er en kjerneverdi for Tempia.
Line 3

Drivkreftene bak ønsket å dra Tempia i retning mot utviklingsarbeid og egendesignede produkter var hovedgründerne i selskapet, daglig leder Mathias Ingebrigtsen og teknisk leder Morten Andre Engen. Sammen med resten av teamet ble det gradvis etablert en tro på at den samlede kompetansen kunne føre selskapet mange steg videre, og samtidig ta selskapet i en retning av mer miljøvennlige løsninger for kundene.

I 2017 startet Tempia eget utviklingsarbeid for å designe og produsere forbedrede kulde- og varmetekniske løsninger basert på CO2 som kuldemedium. Dette for å imøtekomme stadig skjerpede miljøkrav og for å kunne være konkurransedyktig i markedet. Etter et hektisk halvannet år med arbeid for å skape den første høytrykksvarmeveksleren som er designet korrekt for kuldeanlegg, ble RSW-produktet CO2PRO™RSW lansert på messen LofotFishing 2019.

Selskapet har samarbeidet med Innovasjon Norge de siste årene, og mottatt støtte gjennom miljøteknologiordningen. I 2018 ble det første innovasjonsprosjektet til Tempia omtalt på nettsidene til Innovasjon Norge, noe som var god reklame for et selskap i startfasen på kommersialisering av egendesignet RSW-anlegg. I 2020 ble løsningen også publisert på Innovasjon Norges nettsted The Explorer, som er en samling av miljøvennlige løsninger fra norske selskaper med grønn teknologi.

I 2018 uttalte økonomiansvarlig Lasse Pedersen i nyhetssaken hos Innovasjon Norge: – Midlene fra Innovasjon Norge har betydd alt, uten dem hadde ikke prosjektet vært mulig å gjennomføre. Før vi kunne levere et demoanlegg til pilotkunden måtte vi teste ut hypotesene våre. Pengene fra Innovasjon Norge ga oss tid til å utvikle anlegget og ikke minst ta et steg i en grønn retning, noe jeg tror vil bli avgjørende for virksomheten vår i årene som kommer.

SkatteFUNN-ordningen har også vært en viktig støtteordning for vårt selskap, og bidrar til at det er enklere å allokere tid til å fokusere videre på å stadig forbedre og optimalisere løsningene våre. Teknisk leder Morten Andre Engen er en sentral drivkraft i innovasjonsarbeidet vårt. Parallelt med det løpende utviklingsarbeidet jobber ledelsen i selskapet også med patentprosesser for å beskytte egenutviklet teknologi.

Tempia har i flere år arbeidet for å levere framtidsrettede og miljøvennlige produkter til våre kunder. Forskning og utvikling er viktig for oss, slik at vi hele tiden kan tilby løsninger som er lengst frem med tanke på miljøhensyn. Vi ønsker å bidra med bærekraftige løsninger, som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Tempia er kommet veldig langt i sin teknologiutvikling, og det gjøres løpende forbedringer knyttet til komponenter, sammensetning av komponenter, designforbedringer, forenklinger og effektivisering av byggeprosess og videreutvikling knyttet til styringsprosesser. Vi anser arbeidet vårt for unikt og banebrytende fordi vårt anleggsdesign er en stor forenkling (opp til 40% mindre komponenter i små anlegg) uten at dette går på bekostning av virkningsgrad og energiforbruk.

Tempia er unik på sin kompetanse rundt kulde- og varmeanlegg basert på CO2 som naturlig kuldemedium og tilknyttede PLS-systemer (styresystemer). Selskapet er inne i en periode med mange nyvinninger på tegnebrettet, og ser stadig nye muligheter med bakgrunn i opparbeidet kompetanse gjennom tidligere arbeider. På sikt ønsker selskapet å satse internasjonalt, hvis de rette mulighetene åpner seg. Det krever et løpende fokus på utviklingsarbeid, både på de produktene som vil etterspørres og på arbeidet med å velge riktige strategier på veien videre. Daglig leder Mathias Ingebrigtsen beskrev litt av disse ambisjonene til lokalavisen Våganavisa i fjor høst: – Det har med den strategien vi la for noen år siden å gjøre. Da bestemte vi oss for å rette oss mot utviklingsarbeid hele tiden. Vi utvikler egne produkter, som er miljøvennlig. Det er det Norge og resten av verden trenger fremover. Det at vi bestemte oss for at vi skulle bruke alt vi tjente på utvikling fra det tidspunktet har gjort at vi er et par skritt foran mange andre. Det gjør at vi lettere får de jobbene som kommer. Vi vil nok se effektene av den satsinga fremover.

Tempia arbeider for å tilfredsstille flere av FNs bærekraftsmål gjennom innovasjon. Vi fokuserer på forenklinger i anleggsdesign, uten at dette skal gå på bekostning av virkningsgrad og energiforbruk. Hovedgevinstene for miljøet knyttet til vårt innovasjonsarbeid kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Bruk av naturlig kuldemedium – CO2

  • Forenklinger i anleggskompleksitet

  • Økt virkningsgrad i kulde-og varmeanlegg (COP)

Aktuelle lenker
Referanser

Tempia ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

RSW-løsningen til Proff Kulde ble i 2020 publisert på nettstedet The Explorer som er en markedsplass som kobler norske bedrifter med et internasjonalt marked.

På sikt har Proff Kulde ambisjoner om å levere sine kulde- og varmeanlegg også til internasjonale kunder.

Innovasjon Norge - Om The Explorer

Proff Kulde - produktomtale på The Explorer

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

  • Levert godkjente regnskaper

  • Minst doblet omsetningen over fire år

  • Omsetning på over en million kroner første år

  • Positivt samlet driftsreultat

  • Unngått fallende omsetning

  • Vært aksjeselskap

DNGaselle

Proff Kulde deltok på konferansen "AVSPARK Lofoten 2030 - De grønne øyene" som ble arrangert 22. oktober 2020.

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten. Motivasjonen for prosjektet er å ha en felles paraply for alle typer tiltak som sørger for at Lofoten blir et lavutslippssamfunn.

Vi heier på dette lokale initiativet for å jobbe mot lavutslippssamfunnet. Lofoten trenger innovative og miljøriktige løsninger, og vi håper dette er noe som kan bidra til samarbeid og konkrete prosjekter for lokale bedrifter i årene fremover.

De Grønne Øyene