Group 2
Group 2
Group 2

Marked

Proff Kulde har hovedfokus på kunder innen de marine og industrielle markedene. Vårt hovedfokus er på leveranser av innovative og bærekraftige kulde- og varmeløsninger som gir kundene våre merverdi i form av mindre miljøavtrykk og mer effektive anlegg.
Line 3

Markeder for kulde- og varmeteknikk

Proff kulde har et mål om å fortsette veksten i det lokale og nasjonale markedet, og på sikt også komme inn på det internasjonale markedet.

Hovedmarkedet til Proff Kulde i dag er Nord-Norge, men selskapet betjener likevel regelmessig kunder over hele landet. Vi har en målsetning om å bli blant Norges største kuldeentreprenører innen 2025.

Våre hovedsegmenter av kunder er innenfor fiskeri og industri. Vi designer, utvikler og leverer miljøvennlige systemer til våre kunder i økende grad. Vi ser et stort behov for våre produkter og tjenester, og vi tilbyr konkurransedyktige løsninger som er basert på høy kunnskap innenfor vårt fagfelt.

De siste årene har Proff Kulde arbeidet aktivt med forskning og utvikling, og ønsker å styrke denne delen av virksomheten i de kommende årene. Vi mener det er avgjørende å ligge langt fremme i utviklingen av bærekraftig og framtidsrettet teknologi, slik at vi bidrar til å utvikle bransjen i riktig retning med tanke på å levere miljøvennlige og energieffektive kulde- og varmeløsninger.

Aktuelle lenker
Referanser

Proff Kulde ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

  • Levert godkjente regnskaper

  • Minst doblet omsetningen over fire år

  • Omsetning på over en million kroner første år

  • Positivt samlet driftsreultat

  • Unngått fallende omsetning

  • Vært aksjeselskap

DNGaselle

RSW-løsningen til Proff Kulde ble i 2020 publisert på nettstedet The Explorer som er en markedsplass som kobler norske bedrifter med et internasjonalt marked.

På sikt har Proff Kulde ambisjoner om å levere sine kulde- og varmeanlegg også til internasjonale kunder.

Innovasjon Norge - Om The Explorer

Proff Kulde - produktomtale på The Explorer

Proff Kulde har gjennomgått en re-profilering og fremstår nå med en oppdatert grafisk profil som bedre representerer selskapet anno 2021. Vi har samarbeidet med lokale svært dyktige programmerere, designere og fotograf i utviklingen av nye websider.

Vi gleder oss over resultatet av dette arbeidet som er lagt ned med å få på plass et profesjonelt og gjennomtenkt uttrykk for selskapet vårt. Vi ønsker å takke selskapene Webium AS, SISU Design Lab og fotograf Espen Mortensen for fantastiske bidrag i reprofileringsarbeidet.

Webium AS - Kreativt digitalt webbyrå

SISU Design Lab

Fotograf Espen Mortensen