Group 2
Group 2
Group 2

Selskapet

Proff Kulde ble etablert i 2012 og har utviklet seg til en innovativ aktør innen kuldebransjen med et team på 15 dyktige medarbeidere. Selskapet leverer komplette kulde- og varmetekniske løsninger til kunder rundt omkring i hele landet.

Proff Kulde har kunder innenfor de fleste bransjer og områder, men hovedmengden av kunder er innenfor fiskeri og industri. Selskapet har opparbeidet seg en bred kundeportefølje, spesielt innenfor fiskerinæringen.

Selskapet har vokst betydelig de siste årene, og omsetter årlig for cirka 30 millioner. På sikt ønsker bedriften å satse internasjonalt.

Innovasjon har vært sentralt i oppbyggingen av selskapet så langt. De siste årene har vi lagt ned mye tid og ressurser i utviklingsarbeid. Vi har stor tro på at det kreves kontinuerlige forbedringer og endringer både på organisasjonsnivå og produktnivå for å beholde konkurransekraft inn i framtiden.

Selskapet har siden stiftelsen i 2012 opparbeidet seg en synlig posisjon innen kuldebransjen, og besitter høy samlet kunnskap for å kunne ta selskapet videre i et marked der behovet er stort for bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Høy samlet kompetanse på flere tekniske områder som gjør oss i stand til å se muligheter for helt nye produkter eller forbedre ulike anleggstyper som allerede eksisterer.

Svært mange har varme- og kulde-anlegg som inneholder klimafiendtlige HFK-gasser som fases mer og mer ut i løpet av de neste årene, og Proff Kulde ønsker å være delaktig i arbeidet med å løfte bransjen videre i en mer miljøvennlig retning.

Proff Kulde har de siste årene tilegnet seg høy kompetanse på bruk av naturlige kuldemedier som CO2, og satser sterkt på dette i kombinasjon med energibesparende løsninger.
Line 3
Group

Innovasjon

I 2017 startet Proff Kulde eget utviklingsarbeid for å designe og produsere forbedrede kulde- og varmetekniske løsninger basert på CO2 som kuldemedium. Dette for å imøtekomme stadig skjerpede miljøkrav og for å kunne være konkurransedyktig i markedet. I 2019 ble RSW-produktet CO2PRO™RSW lansert på messen LofotFishing.

Selskapet har samarbeidet med Innovasjon Norge de siste årene, og mottatt støtte gjennom miljøteknologiordningen med dette RSW-prosjektet. Løsningen er omtalt på Innovasjon Norges nettsted The Explorer, som er en samling av miljøvennlige løsninger fra norske leverandører rettet mot utenlandske aktører.

Proff Kulde arbeider for å tilfredsstille flere av FNs bærekraftsmål gjennom innovasjon. Vi fokuserer på forenklinger i anleggsdesign, uten at dette skal gå på bekostning av virkningsgrad og energiforbruk. Hovedgevinstene for miljøet knyttet til vårt innovasjonsarbeid kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

Bruk av naturlig kuldemedium – CO2
Forenklinger i anleggskompleksitet
Økt virkningsgrad i kulde-og varmeanlegg (COP)
Group 5

Bærekraft

Proff Kulde ønsker at vår virksomhet skal bidra på en bærekraftig måte i samfunnet. For oss betyr dette i hovedsak at ønsker å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, samt at vi ønsker å utvikle innovative og miljøvennlige produkter for våre kunder.

Det er et felles ansvar å jobbe for at verden blir et bedre sted, og i disse dager er det spesielt FNs mål for bærekraftig utvikling som fungerer som en ledestjerne i dette arbeidet.

Proff Kulde tar miljø og bærekraft på alvor, og vi ønsker å ta vårt ansvar for å bidra til at vi alle på sikt oppnår konkrete resultater. Vi har innført verktøy for miljøledelse slik at vi opprettholder fokus i vårt løpende HMS-arbeid.

Miljøpolicy

Proff Kulde AS har som overordnet mål å levere kulde- og varmetekniske anlegg som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

Proff Kulde AS har i tillegg et overordnet mål om å være en konkurransedyktig arbeidsgiver for sine ansatte, med trygge rammer for karrieremessig og personlig utvikling.

Dette gjøres blant annet gjennom:

  • Innovasjon (miljøteknologi)

  • Bruk av naturlige kuldemedier (CO2)

  • Energioptimalisering

  • Langsiktig og målrettet arbeid med indre og ytre miljø

Hva er FNs bærekraftmål?

FN har gitt verden en felles ramme og retning for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftmålene er verdens viktigste «to do»-liste og næringslivet har en viktig rolle. Det handler om hvilke fotavtrykk vi setter i verden, vårt felles ansvar og konkurransekraft. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser.

Gjennom vårt arbeid med innovasjon de siste årene har vi nylig fått gjort en ekstern vurdering opp mot bærekraftmålene i forbindelse med produktlanseringen av CO2PRO™RSW på nettstedet The Explorer.

Produktpresentasjon hos The Explorer

Miljøfyrtårn

Proff Kulde ble miljøfyrtårn-sertifisert 2. april 2020. Vi er stolte over å si at vi gjennom dette arbeidet forplikter oss til å jobbe systematisk og langsiktig for å stadig forbedre oss både som arbeidsgiver og samarbeidspartner for våre kunder og leverandører.

Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert forplikter vi oss til å bidra å jobbe mot flere av FNs bærekraftmål. Les mer om dette på nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Group
Group 5