Group 2
Group 2
Group 2

Skreddersydde kuldeanlegg

Proff Kulde har i flere år basert oss på opparbeidet kunnskap og egenutviklet teknologi i måten vi designer og drifter våre kuldeanlegg. De siste årene har vi utviklet en rekke løsninger som er å regne for skreddersydde, der vi sammen med kunden kommer frem til hva som vil fungere best.

Line 3

Proff Kulde har medarbeidere med høy kompetanse på mange ulike områder. Samlet besitter våre teknikere mange tiår med erfaring på problemløsning og igangkjøring av komplekse kulde- og varmepumpeanlegg.

Proff Kulde AS har som overordnet mål å levere kulde- og varmetekniske anlegg som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Gjennom innovasjon og produktutvikling skal vi fortsette å videreutvikle våre løsninger slik av kan bidra til å dra bransjen i en riktig retning. Proff Kulde er unik på sin kompetanse rundt ulike anlegg basert på CO2 som naturlig kuldemedium og tilknyttede PLS-systemer (styresystemer).

Vårt arbeid innebærer også å få fram en holdningsendring rundt kuldemediet CO2. Dette er med grunnlag i våre erfaringer med CO2 sammenliknet med tradisjonelle kuldemedier med tanke på effektivitetsgrad, der CO2 kan virke dårligere teoretisk. Det viser seg ofte gjennom vårt arbeid at vi blir negativt overrasket over for eksempel COP på ammoniakk-installasjoner, mens CO2 ofte virker like godt eller bedre enn på papiret. CO2 har ofte vist seg å være det beste også med tanke på energiforbruk per produsert KW kulde eller varme. (Teknisk leder Morten A. Engen)

Proff Kulde er kommet veldig langt i sin teknologiutvikling, og det gjøres løpende forbedringer knyttet til komponenter, sammensetning av komponenter, designforbedringer, forenklinger og effektivisering av byggeprosess og videreutvikling knyttet til styringsprosesser. Vi anser arbeidet vårt for unikt og banebrytende fordi vårt anleggsdesign er en stor forenkling (opp til 40% mindre komponenter i små anlegg) uten at dette går på bekostning av virkningsgrad og energiforbruk.

Aktuelle lenker
Referanser

Proff Kulde innledet et samarbeid med Myre Fiskemottak i 2018, og leverte vinteren 2019 nytt CO2PRO™FREEZE Innfrysningsanlegg med blant annet to nye CO2 frysetunneller med en total kapasitet på over 50 tonn i døgnet.

Vi har også levert flere mindre frys- og kjøleanlegg til produsenten av ferskfisk, saltfisk og tørrfisk som ledes av Ted Robin Endresen.

Myre Fiskemottak

Proff Kulde leverte høsten 2019 komplett CO2PRO_Freeze™ kjøle- og frysemaskineri til krabbebåten «Arctic Pioneer». Krabbefartøyet er hjemmehørende i Tromsø, og eies av Arctic Pioner AS. Polar Seafood Norway AS er medeier i rederiet.

Polar Seafood Norway AS

Proff Kulde leverte i 2019 ny CO2PRO™Heat varmepumpe til selskapet Lofoten Services AS for drift ved Stamsund Hotell.

Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg og komplett sirkulasjonssystem med ventilstyring til rederne av fiskefartøyet "MT Senior". Det er selskapet Nordfiskeren AS som står for driften av fiskefartøyet med hjemmehavn i Karlsøy kommune.

I 2019 leverte Proff Kulde CO2PRO™ RSW-anlegg med komplett styring av sirkulasjonssystem ombord i fiskefartøyet "Seingen" som ble bygget ved verftet Mundal Båt AS. Fartøyet eies av rederiet Fjordbakk AS fra Henningsvær.

Mundal Båt

I 2018 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til fiskefartøyet "Lofotværing".

"Lofotværing" var sammen med fartøyet "Sofie" pilotkunde i utviklingsprosjektet til Proff Kulde som ble støttet av Innovasjon Norge i perioden 2017/2018.

Nyhetsarkiv Innovasjon Norge 2018 - Holder fisken kald med kjøleanlegg

Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™RSW til den nye 13 meters snurrevadbåten "H Larsen" bygget ved Grovfjord Båtbyggeri.

Rederiet Stufunes AS kunne i slutten av januar legge kursen mot fiskefeltene med helt nytt og flott fiskefartøy.

Grovfjord Båtbyggeri

Høsten 2020 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg og ventilstyring til fiskefartøyet "Unstad Junior" fra Vestvågøy. Første uken i oktober ble anlegget igangkjørt, og fartøyet kunne legge fra kai med nytt kjølesystem ombord.

Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg, samlestokk og ventilstyring til fiskefartøyet "Lofothav". Det er selskapet Håkonsen Fiskerier AS og reder Håkon Håkonsen som står for driften av fiskefartøyet med hjemmehavn i Vestvågøy kommune.

I 2019 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO_RSW™-anlegg til fiskefartøyet "Mea" og reder Runar Hansen hjemmehørende i Øksnes kommune.

I 2018 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til det 12.99 meter lange nybygget "Sofie" som er bygget ved Grovfjord Båtbyggeri og prosjektert av NSK Ship Design i Harstad. Fiskefartøyet driftes av brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen fra Svolvær.

"Sofie" var sammen med fartøyet "Lofotværing" pilotkunde i utviklingsprosjektet til Proff Kulde som ble støttet av Innovasjon Norge under miljøteknologiordningen i perioden 2017/2018.

Grovfjord Båtbyggeri

Nyhetsarkiv Innovasjon Norge 2018 - Holder fisken kald med kjøleanlegg