Group 2
Group 2
Group 2

Tidslinje

Proff Kulde ble etablert i 2012 og har utviklet seg til en innovativ aktør innen kuldebransjen med et team på 12 dyktige medarbeidere. Selskapet leverer komplette kulde- og varmetekniske løsninger til kunder rundt omkring i hele landet. Den viktigste milepælen for vårt selskap hittil har vært å starte med innovasjon- og utviklingsarbeid. Det har ført til voldsom vekst de siste årene, og er nøkkelen for å lykkes i videre satsninger.
Line 3

2012

November 2012 Etablering
Proff Kulde AS stiftes 18.11.2012. Vedtektsfestet formål er salg og service av kuldetekniske produkter og systemer for handel, industri og fiskeri.

2013 (Oms: 2,1 mill)

Første hele driftsår
Det første hele driftsåret til Proff Kulde skaper en omsetning på NOK 2,1 mill, og selskapet knytter til seg sine første viktige kunder i det lokale markedet.

2014 (Oms: 5,4 mill)

Større jobber
Proff Kulde vokser og ender med en omsetning på NOK 5,4 mill. Selskapet har 3 årsverk. Selskapet leverer sitt første komplette RSW-anlegg ved verft i Polen.

2015 (Oms: 9,4 mill)

Utviklingen skyter fart
Proff Kulde utvikler selskapet videre og dobler nesten omsetningen fra forrige år igjen med driftsinntekter på NOK 9,2 mill. i 2015. Selskapet leverer sitt hittil beste årsresultat på NOK 0,6 mill, og sysselsetter 5 årsverk. Proff Kulde leverer flere større prosjekter, både RSW-anlegg, ismaskiner og fryseanlegg.

2016 (Oms: 9,1 mill)

Flere leveranser i utlandet
Proff Kulde gjennomfører flere jobber i utlandet, blant annet igangkjøringer av større fryseri på trålere bygget ved verft i Tyrkia og Spania. Omsetningen endte på samme nivå som året før med NOK 9,1 mill. Proff Kulde fokuserer mye på servicekunder, samt planlegging av ny og bærekraftig teknologi innenfor kuldebransjen.

2017 (Oms: 12,8 mill)

Starter samarbeid med Innovasjon Norge
Proff Kulde starter med eget utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet resulterer i to CO2 RSW-pilotanlegg for fiskefartøyene Lofotværing og Sofie. Vårt FoU-arbeid omhandlet i 2017 eget design av høytrykksvarmevekslere for bruk i CO2 RSW-anlegg. Selskapet vokser videre og leverer en omsetning på NOK 14,8 mill, og sysselsetter 6 ansatte.

2018 (Oms: 16,6 mill)

Første kommersielle salg av egenutviklet miljøteknologi
Proff Kulde avslutter prosjektet «Design av høytrykksvarmevekslere for bruk i kulde- og varmepumpeanlegg». Prosjektet blir omtalt på nettsidene til Innovasjon Norge. Det første kommersielle salget av egenutviklet RSW-anlegg høsten 2018.

2019 (Oms: 30,5 mill)

CO2PRO_RSW™ introdusert til markedet
Lansering av CO2PRO™RSW på messen LofotFishing i Kabelvåg. Selskapet får mye oppmerksomhet for dette produktet under messen, og mottakelsen i markedet er god. Proff Kulde leverer flere større prosjekter for viktige kunder innen fiskeri og industri. Selskapet blir godkjent for et flerårig SkatteFUNN-prosjekt der målsetningen er produkt- og prosessforbedringer innenfor kuldeteknikk/ kuldebransjen.

2020 (Oms: 29,5 mill)

FoU i sentrum for bærekraft og styrket konkurransekraft
Selskapet har høyt søkelys på å levere CO2PRO™ RSW-anlegg og andre større kulde- og varmeinstallasjoner, samtidig som bedriften jobber mye med FoU og bedriftsutvikling. Bedriften deltar i flere kompetansehevende programmer hos Innovasjon Norge. Proff Kulde blir Miljøfyrtårn-sertifisert våren 2020, og får publisert en produktomtale av CO2PRO™ RSW på nettstedet The Explorer(https://www.theexplorer.no/).

2021 (Oms: 34,7 mill)

Posisjonering for videre utvikling og vekst
Proff Kulde har rekordmye jobb, og arbeider samtidig for å lande nye utviklingsprosjekter. Selskapet er ett av fem selskaper som kan tittelere seg for Gasellebedrift 2020. Lokalt blir selskapet nominert til årets bedrift i Vågan, og får mye positiv oppmerksomhet fra omgivelsene. Proff Kulde har store ambisjoner om å fortsette å være en innovatør i bransjen, og utvide konkurransekraften både nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelle lenker
Referanser

Proff Kulde ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

  • Levert godkjente regnskaper

  • Minst doblet omsetningen over fire år

  • Omsetning på over en million kroner første år

  • Positivt samlet driftsreultat

  • Unngått fallende omsetning

  • Vært aksjeselskap

DNGaselle

Proff Kulde deltok på konferansen "AVSPARK Lofoten 2030 - De grønne øyene" som ble arrangert 22. oktober 2020.

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten. Motivasjonen for prosjektet er å ha en felles paraply for alle typer tiltak som sørger for at Lofoten blir et lavutslippssamfunn.

Vi heier på dette lokale initiativet for å jobbe mot lavutslippssamfunnet. Lofoten trenger innovative og miljøriktige løsninger, og vi håper dette er noe som kan bidra til samarbeid og konkrete prosjekter for lokale bedrifter i årene fremover.

De Grønne Øyene

Proff Kulde har gjennomgått en re-profilering og fremstår nå med en oppdatert grafisk profil som bedre representerer selskapet anno 2021. Vi har samarbeidet med lokale svært dyktige programmerere, designere og fotograf i utviklingen av nye websider.

Vi gleder oss over resultatet av dette arbeidet som er lagt ned med å få på plass et profesjonelt og gjennomtenkt uttrykk for selskapet vårt. Vi ønsker å takke selskapene Webium AS, SISU Design Lab og fotograf Espen Mortensen for fantastiske bidrag i reprofileringsarbeidet.

Webium AS - Kreativt digitalt webbyrå

SISU Design Lab

Fotograf Espen Mortensen

RSW-løsningen til Proff Kulde ble i 2020 publisert på nettstedet The Explorer som er en markedsplass som kobler norske bedrifter med et internasjonalt marked.

På sikt har Proff Kulde ambisjoner om å levere sine kulde- og varmeanlegg også til internasjonale kunder.

Innovasjon Norge - Om The Explorer

Proff Kulde - produktomtale på The Explorer