Group 2
Group 2
Group 2

Varmegjenvinning

Proff Kulde fokuserer på bærekraftige og energiøkonomiserende løsninger.

Line 3

CO2 som naturlig kuldemedium

Vårt hovedfokus ligger på CO2 som naturlig kuldemedium. Årsaken til dette er våre svært positive erfaringer når det gjelder forholdet mellom reelle ytelser sammenliknet med det teoretiske. CO2 scorer høyest av alle kuldemedier vi har jobbet med på dette feltet. CO2 er også det enkleste kuldemediet til å oppnå full varmegjenvinning.

Kombinasjonsløsninger gir høyere COP og økt miljøgevinst

De fleste har hørt om COP når det gjelder varmepumper. Det er forholdet mellom avgitt KW varme og tilført KW til varmepumpe. Hva om vi i tillegg trenger kulde? En varmepumpe eller et kuldeanlegg er en teknisk installasjon som typisk flytter varmeenergi fra et medie med lavere temperaturnivå til et med høyere temperaturnivå. Eksempel: En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra lufta ute og tilfører den i lufta inne. Ute blir det relativt sett kaldere og inne blir det varmere. Hvis vi benytter "den kalde siden" til å kjøle ned for eksempel et kjølerom blir COP regnestykket utvidet. Da blir forholdet for COP (KW avgitt varmeenergi pluss KW varmeopptak i kjølerom) / tilført KW til varmepumpeanlegg => Høyere COP.

Dette er helt åpenbart miljøvennlige løsninger som også betyr lavere energikostnader for deg som kunde.

Ett CO2 kuldeanlegg er mer likt en CO2 varmepumpe sammenliknet med anleggstypene for tradisjonelle kuldemedier. Det betyr at det er svært enkelt å benytte den varme siden av et CO2 kuldeanlegg (varmegjenvinning). I tillegg er det mye enklere å avgi høye medietemperaturer på varmeavgivningsside. 60-80C varmtvannsproduksjon er fullt mulig uten at flere kompresjonstrinn må benyttes.

Alle kuldeanlegg avgir store mengder varme som det er en stor fordel å benytte seg av dersom man har et behov for oppvarming. Det kan f.eks. være oppvarming av forbruksvann eller momenter i forhold til totaloppvarming av næringsbygg.

Proff Kulde jobber også med varmegjenvinning fra for eksempel ammoniakk-anlegg.

Prosjekter som er miljøvennlige får ofte tilskudd

Kontakt oss gjerne for spørsmål om løsninger som passer ditt formål. Vi kan bistå med å dokumentere miljøgevinst, noe som kan være grunnlag for tilskuddsløsninger. Vi bistår naturlig også i slike typer prosjekter med søknadsprosesser mot for eksempel Enova.

Aktuelle lenker
Referanser

Proff Kulde leverte i 2019 ny CO2PRO™Heat varmepumpe til selskapet Lofoten Services AS for drift ved Stamsund Hotell.

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

  • Levert godkjente regnskaper

  • Minst doblet omsetningen over fire år

  • Omsetning på over en million kroner første år

  • Positivt samlet driftsreultat

  • Unngått fallende omsetning

  • Vært aksjeselskap

DNGaselle

Proff Kulde ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn