Group 2
Group 2
Group 2
Group 2

Innovativ og bærekraftig teknologi.

Tempia ønsker at vår virksomhet skal bidra på en bærekraftig måte i samfunnet. For oss betyr dette i hovedsak at ønsker å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, samt at vi ønsker å utvikle innovative og miljøvennlige produkter for våre kunder. Tempia - the most innovative refrigeration player using climate friendly technology

Om oss
Line 3