Om Tempia

Tempia er en dedikert aktør i kuldebransjen, som leverer kulde- og varmepumpetekniske løsninger over hele verden. Vi ønsker å sette en ny standard med vår teknologi, og vårt mål er å bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom kontinuerlig innovasjon og samarbeid med våre kunder og partnere verden over.

Et selskap drevet av innovasjon

Tempia er en aktiv innovatør innen kulde- og varmepumpeteknikk, med en virksomhet som strekker seg over mange sektorer og land. Med en stor og variert kundeportefølje, er vi engasjerte i å utvikle innovative og tilpassede løsninger for de fleste formål. Dette engasjementet har ført til en jevn og markant økning i omsetning år etter år, samtidig som vi har evnet å vokse og tilpasse oss i en raskt skiftende verden.

Siden vår oppstart i 2012, har Tempia markert seg som en solid aktør i kuldebransjen, og vi har bygget et fundament av kunnskap som gir oss muligheten til å utforske og utvikle fremtidsrettede løsninger. Vi har jobbet aktivt for å finne nye måter å forbedre eksisterende systemer på og utvikle nye produkter som adresserer både dagens og morgendagens tekniske utfordringer.

 Miljøansvar

Vi er dypt forankret i en miljøbevisst tilnærming, og det reflekteres i vår satsing på varme- og kuldeanlegg som benytter miljøvennlige alternativer. Vår innsats for å minimere karbonavtrykket og vårt engasjement innen teknologisk utvikling for å møte fremtidens miljøkrav er kjernen i vår filosofi.

Tempias ekspertise i naturlige kjølemedier som CO2, er et vitnesbyrd om vår dedikasjon til bærekraft og vår visjon om å være en nøkkelspiller i å forme fremtidens kuldeløsninger. Med hver innovasjon tar vi ett skritt videre mot en grønnere og mer effektiv fremtid.

Tidslinje

2023

2022

2021

Oms: 34,7 mill
Posisjonering for videre utvikling og vekst
Proff Kulde har rekordmye jobb, og arbeider samtidig for å lande nye utviklingsprosjekter. Selskapet er ett av fem selskaper som kan tittelere seg for Gasellebedrift 2020. Lokalt blir selskapet nominert til årets bedrift i Vågan, og får mye positiv oppmerksomhet fra omgivelsene. Proff Kulde har store ambisjoner om å fortsette å være en innovatør i bransjen, og utvide konkurransekraften både nasjonalt og internasjonalt.

2020

Oms: 29,5 mill
FoU i sentrum for bærekraft og styrket konkurransekraft
Selskapet har høyt søkelys på å levere CO2PRO™ RSW-anlegg og andre større kulde- og varmeinstallasjoner, samtidig som bedriften jobber mye med FoU og bedriftsutvikling. Bedriften deltar i flere kompetansehevende programmer hos Innovasjon Norge. Proff Kulde blir Miljøfyrtårn-sertifisert våren 2020, og får publisert en produktomtale av CO2PRO™ RSW på nettstedet The Explorer (https://www.theexplorer.no/).

2019

Oms: 30,5 mill
CO2PRO_RSW™ introdusert til markedet
Lansering av CO2PRO™RSW på messen LofotFishing i Kabelvåg. Selskapet får mye oppmerksomhet for dette produktet under messen, og mottakelsen i markedet er god. Proff Kulde leverer flere større prosjekter for viktige kunder innen fiskeri og industri. Selskapet blir godkjent for et flerårig SkatteFUNN-prosjekt der målsetningen er produkt- og prosessforbedringer innenfor kuldeteknikk/ kuldebransjen.

2018

Oms: 16,6 mill
Første kommersielle salg av egenutviklet miljøteknologi
Proff Kulde avslutter prosjektet «Design av høytrykksvarmevekslere for bruk i kulde- og varmepumpeanlegg». Prosjektet blir omtalt på nettsidene til Innovasjon Norge. Det første kommersielle salget av egenutviklet RSW-anlegg høsten 2018.

2017

Oms: 12,8 mill
Starter samarbeid med Innovasjon Norge
Proff Kulde starter med eget utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet resulterer i to CO2 RSW-pilotanlegg for fiskefartøyene Lofotværing og Sofie. Vårt FoU-arbeid omhandlet i 2017 eget design av høytrykksvarmevekslere for bruk i CO2 RSW-anlegg. Selskapet vokser videre og leverer en omsetning på NOK 14,8 mill, og sysselsetter 6 ansatte.

2016

Oms: 9,1 mill
Flere leveranser i utlandet
Proff Kulde gjennomfører flere jobber i utlandet, blant annet igangkjøringer av større fryseri på trålere bygget ved verft i Tyrkia og Spania. Omsetningen endte på samme nivå som året før med NOK 9,1 mill. Proff Kulde fokuserer mye på servicekunder, samt planlegging av ny og bærekraftig teknologi innenfor kuldebransjen.

2015

Oms: 9,4 mill
Utviklingen skyter fart
Proff Kulde utvikler selskapet videre og dobler nesten omsetningen fra forrige år igjen med driftsinntekter på NOK 9,2 mill. i 2015. Selskapet leverer sitt hittil beste årsresultat på NOK 0,6 mill, og sysselsetter 5 årsverk. Proff Kulde leverer flere større prosjekter, både RSW-anlegg, ismaskiner og fryseanlegg.

2014

Oms: 5,4 mill
Større jobber
Proff Kulde vokser og ender med en omsetning på NOK 5,4 mill. Selskapet har 3 årsverk. Selskapet leverer sitt første komplette RSW-anlegg ved verft i Polen.

2013

Oms: 2,1 mill
Første hele driftsår
Det første hele driftsåret til Proff Kulde skaper en omsetning på NOK 2,1 mill, og selskapet knytter til seg sine første viktige kunder i det lokale markedet.

2012

November 2012: Etablering
Proff Kulde AS stiftes 18.11.2012. Vedtektsfestet formål er salg og service av kuldetekniske produkter og systemer for handel, industri og fiskeri.

Har du spørsmål om våre innovative produkter og er engasjert i å bidra til en grønnere fremtid? Ikke nøl med å kontakte oss – vi er her for å hjelpe deg.