Group 2
Group 2
Group 2

Ismaskiner

Proff Kulde leverer ismaskiner basert på naturlige kuldemedier som CO2 eller ammoniakk. Vi leverer ulike typer industrielle ismaskiner som produserer flaskis eller plateis. Vi har erfaring med ulike typer ismaskiner, og hjelper deg gjerne med å finne den modellen som best passer til ditt behov.

Line 3

Flakis

Vi leverer industrielle flakis-maskiner som produserer ren og frisk flakis som passer perfekt for mat- og fiskeindustri. Isen er flat og tynn, mellom 1,8 og 2,2 mm. Isen formes på innsiden av en trommel ved at vann spyles mot trommelen og fryser til et tynt lag. Isen skrapes av trommelen og samles i et egnet islager.

Plateis

Plateis varierer fra 10 mm til 15 mm i tykkelse og har ingen fast form. Plate-ismaskiner er laget for kommersiell og industriell bruk og benyttes regelmessig i fiskeindustrien. Den produserte plateisen er underkjølt til -1,5 ° C / -2 ° C. En av fordelene med plateis er at den har en jevn kjøleeffekt og en konstant kjøletemperatur. Den smelter heller ikke lett og kan derfor lagres i lengre tid, opptil 30% mer sammenlignet med andre typer is.

Vi kan på forespørsel skaffe andre typer ismaskiner som f.eks. tubeis-maskiner, slurry-maskiner og blokkis-maskiner.

Aktuelle lenker
Referanser

Leveranse av 5t/24h ismaskin til Kleppstadfisk AS på Kleppstad.

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

  • Levert godkjente regnskaper

  • Minst doblet omsetningen over fire år

  • Omsetning på over en million kroner første år

  • Positivt samlet driftsreultat

  • Unngått fallende omsetning

  • Vært aksjeselskap

DNGaselle

RSW-løsningen til Proff Kulde ble i 2020 publisert på nettstedet The Explorer som er en markedsplass som kobler norske bedrifter med et internasjonalt marked.

På sikt har Proff Kulde ambisjoner om å levere sine kulde- og varmeanlegg også til internasjonale kunder.

Innovasjon Norge - Om The Explorer

Proff Kulde - produktomtale på The Explorer

Proff Kulde ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn