Bærekraft

Tempia er dedikert til å skape en grønnere hverdag gjennom våre bærekraftige kulde- og varmepumpeløsninger. Vi er forpliktet til forskning og utvikling som går hånd i hånd med omsorgen for jorden, og streber etter å nå våre bærekraftsmål. Vår visjon er å tilby løsninger som ikke bare møter nåtidens behov, men også beskytter fremtidens miljø. Bli med på vår reise mot minimal miljøpåvirkning og maksimal bærekraft.
C02 SOM NATURLIG KULDEMEDIUM
Tempia er unik på sin kompetanse rundt kulde- og varmeanlegg basert på CO2 som naturlig kuldemedium og tilknyttede PLS-systemer (styresystemer). Tempia har i flere år arbeidet for å levere framtidsrettede og miljøvennlige produkter til våre kunder. Forskning og utvikling er viktig for oss, slik at vi hele tiden kan tilby løsninger som er lengst frem med tanke på miljøhensyn.

Bærekraft for framtiden

Hos Tempia er vi forpliktet til å bidra til en bærekraftig framtid og en grønnere verden. Vi er drevet av ønsket om å levere miljøvennlige og fremtidsrettede produkter som harmonerer med samfunnets bærekraftsmål. Vårt engasjement for bærekraft er forankret i innovasjon og et sterkt ønske om å gi tilbake til både mennesker og miljø.

Vi arbeider målrettet med FN’s bærekraftsmål for å sikre at vår virksomhet ikke bare skaper verdi i dag, men også bidrar til en levedyktig planet for kommende generasjoner. Vi tar miljøansvar seriøst, og hver beslutning vi tar reflekterer vårt løfte om å etterlate en positiv arv.

Gjennom vårt engasjement for miljøbevisst drift, fornybar teknologi og kontinuerlig forbedring, fremmer Tempia et arbeidsmiljø som inspirerer til kreativitet, karrierevekst og personlig utvikling, samtidig som vi bygger bærekraftige løsninger som varer. Bli med oss og vær en del av den løsningen som former en bærekraftig fremtid

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

FN har gitt verden en felles ramme og retning for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftmålene er verdens viktigste «to do»-liste og næringslivet har en viktig rolle. Det handler om hvilke fotavtrykk vi setter i verden, vårt felles ansvar og konkurransekraft. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser.

  • Ren energi for alle
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Stoppe klimaendringene