Group 2
Group 2
Group 2

Bærekraft

Proff Kulde har i flere år arbeidet for å levere framtidsrettede og miljøvennlige produkter til våre kunder. Forskning og utvikling er viktig for oss, slik at vi hele tiden kan tilby løsninger som er lengst frem med tanke på miljøhensyn. Vi ønsker å bidra med bærekraftige løsninger, som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet.
Line 3

Bærekraft for framtiden

Proff Kulde ønsker at vår virksomhet skal bidra på en bærekraftig måte i samfunnet. For oss betyr dette i hovedsak at ønsker å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, samt at vi ønsker å utvikle innovative og miljøvennlige produkter for våre kunder.

Det er felles ansvar å jobbe for at verden blir et bedre sted, og i disse tider er det spesielt FNs mål for bærekraftig utvikling som fungerer som en ledestjerne i dette arbeidet.

Proff Kulde tar miljø og bærekraft på alvor, og vi ønsker å ta vårt ansvar for å bidra til at vi alle på sikt oppnår konkrete resultater. Vi har innført verktøy for miljøledelse slik at vi opprettholder fokus i vårt løpende HMS-arbeid.

Miljøpolicy

Proff Kulde AS har som overordnet mål å levere kulde- og varmetekniske anlegg som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

Proff Kulde AS har i tillegg et overordnet mål om å være en konkurransedyktig arbeidsgiver for sine ansatte, med trygge rammer for karrieremessig og personlig utvikling.

Dette gjøres blant annet gjennom:

 • Innovasjon (miljøteknologi)

 • Bruk av naturlige kuldemedier (CO2)

 • Energioptimalisering

 • Langsiktig og målrettet arbeid med indre og ytre miljø

Hva er FNs bærekraftmål?

FN har gitt verden en felles ramme og retning for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftmålene er verdens viktigste «to do»-liste og næringslivet har en viktig rolle. Det handler om hvilke fotavtrykk vi setter i verden, vårt felles ansvar og konkurransekraft. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser.

Gjennom vårt arbeid med innovasjon de siste årene har vi nylig fått gjort en ekstern vurdering opp mot bærekraftmålene i forbindelse med produktlanseringen av CO2PRO_RSW på nettstedet The Explorer.

The Explorer - Proff Kulde - Eco-friendly cooling system for smaller fishing boats

Miljøfyrtårn

Proff Kulde ble miljøfyrtårn-sertifisert 2. april 2020. Vi er stolte over å si at vi gjennom dette arbeidet forplikter oss til å jobbe systematisk og langsiktig for å stadig forbedre oss både som arbeidsgiver og samarbeidspartner for våre kunder og leverandører.

Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert forplikter vi oss til å bidra å jobbe mot flere av FNs bærekraftmål. Les mer om dette på nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

Miljøfyrtårn - Resultater og statistikk

Her kan du se resultater og statistikk som Proff Kulde har rapportert til Miljøfyrtårn.

Proff Kulde - Resultater og statistikk

Aktuelle lenker
Referanser

Grunntanken i vårt innovasjonsprosjekt var å endre den komponenten som tradisjonelt har gjort et slikt anlegg unødvendig komplekst. Konkurrerende bedrifter benytter fordampere (varmevekslere) som historisk sett ble utviklet for olje- og gassindustrien. Proff Kulde har nå tilpasset varmeveksleren til behovet i kuldebransjen, noe som ikke minst muliggjør et mer kompakt design av RSW-anlegget og følgelig en rimeligere produksjon. Dette kommer også kundene til gode gjennom svært konkurransedyktige priser.

Teknisk leder i Proff Kulde, Morten Andre Engen, forklarer noe av nyvinningen slik: - Fordampere utviklet for olje og gassindustrien er dårlig egnet for lav flow (på CO2-side) og drenering av væske og olje. Våre nyutviklede varmevekslere er tilpasset dette og tillater at vi kan halvere bruken av dyre høytrykks kuldekomponenter.

Proff Kulde har utviklet en ny type fordamper til bruk i RSW-anlegg med CO2 som miljøvennlig kuldemedium. Et RSW-anlegg er et kjølesystem som bruker sjøvann til å holde fisk og annen fangst nedkjølt om bord på fiskebåter inntil den blir levert landet på fiskemottaket.

Myndighetene har innført strenge reguleringer for bruken av blant annet freon (R22) som ble forbudt fra og med 1.1.2015, og derfor velger stadig flere å gå over til systemer som benytter CO2 som kuldemedium. Det benyttes også ammoniakk som kuldemedium i RSW-anlegg, men dette er som regel dedikert til de større fartøyene. Det kompakte og tilpassede designet på Proff Kulde sin RSW-løsning muliggjør bruk av RSW-anlegg for en større del av fiskeflåten.

Omtale hos Innovasjon Norge

Proff Kulde fikk flott omtale hos Innovasjon Norge i etterkant av utviklingsprosjektet som ble støttet gjennom miljøteknologiordningen. I tillegg er løsningen publisert på nettstedet The Explorer, som er Norges offisielle markedsportal for grønn teknologi.

Produktomtale på nettstedet The Explorer

Nettstedet The Explorer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der visjonen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger. Proff Kulde lanserte i 2020 en produktomtale på nettstedet, som omhandler vår innovative og bærekraftige RSW-løsning for fiskefartøyer.Grunntanken i vårt innovasjonsprosjekt var å endre den komponenten som tradisjonelt har gjort et slikt anlegg unødvendig komplekst. Konkurrerende bedrifter benytter fordampere (varmevekslere) som historisk sett ble utviklet for olje- og gassindustrien. Proff Kulde har nå tilpasset varmeveksleren til behovet i kuldebransjen, noe som ikke minst muliggjør et mer kompakt design av RSW-anlegget og følgelig en rimeligere produksjon. Dette kommer også kundene til gode gjennom svært konkurransedyktige priser.

Teknisk leder i Proff Kulde, Morten Andre Engen, forklarer noe av nyvinningen slik: - Fordampere utviklet for olje og gassindustrien er dårlig egnet for lav flow (på CO2-side) og drenering av væske og olje. Våre nyutviklede varmevekslere er tilpasset dette og tillater at vi kan halvere bruken av dyre høytrykks kuldekomponenter.

Proff Kulde har utviklet en ny type fordamper til bruk i RSW-anlegg med CO2 som miljøvennlig kuldemedium. Et RSW-anlegg er et kjølesystem som bruker sjøvann til å holde fisk og annen fangst nedkjølt om bord på fiskebåter inntil den blir levert landet på fiskemottaket.

Myndighetene har innført strenge reguleringer for bruken av blant annet freon (R22) som ble forbudt fra og med 1.1.2015, og derfor velger stadig flere å gå over til systemer som benytter CO2 som kuldemedium. Det benyttes også ammoniakk som kuldemedium i RSW-anlegg, men dette er som regel dedikert til de større fartøyene. Det kompakte og tilpassede designet på Proff Kulde sin RSW-løsning muliggjør bruk av RSW-anlegg for en større del av fiskeflåten.

Omtale hos Innovasjon Norge

Proff Kulde fikk flott omtale hos Innovasjon Norge i etterkant av utviklingsprosjektet som ble støttet gjennom miljøteknologiordningen. I tillegg er løsningen publisert på nettstedet The Explorer, som er Norges offisielle markedsportal for grønn teknologi.

Produktomtale på nettstedet The Explorer

Nettstedet The Explorer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der visjonen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger. Proff Kulde lanserte i 2020 en produktomtale på nettstedet, som omhandler vår innovative og bærekraftige RSW-løsning for fiskefartøyer.

Industrielle varmepumper

Varmepumpeanlegg til fiskeri og oppdrettsnæring

Proff Kulde leverer egenutviklede varmepumper for nedkjøling og oppvarming av ferskvann og sjøvann basert på CO2 som naturlig kuldemedium.

Varmepumpene egner seg godt til f.eks. oppvarming av smoltanlegg og lignende.

Varmepumpeanlegg til næringsbygg, skoler, sykehus, hoteller m.m.

Vi utvikler og leverer også Proff Kulde CO2PRO_Heat varmepumper med CO2 som kjølemedium.

Proff Kulde har lang erfaring med industrielle varmepumper og kan vise til problemløsninger der andre ikke har lyktes.

Egenskaper og fordeler:

 • CO2 er et naturlig og bærekraftig kuldemedium. Proff Kulde har høy kunnskap om bruk av CO2 i kulde- og varmepumpeanlegg.

 • CO2 som varmetransportør i varmepumpa er det mest miljøvennlige alternativet med hensyn til utslipp.Det vil i all framtid være mulig å fremskaffe CO2 billig.

 • Ingen Ex-krav.

 • Svært lav fylling på hver varmepumpe.

 • Mulighet for «2-veis hybrid buffertankløsning». Vi har levert styresystemer for denne type løsning med stor suksess.

 • Dette reduserer behovet for eksterne varmekilder når punktvise belastninger er høye samtidig som VP kan kjøres stabilt og optimalt.

 • Mulighet for 80C utgående vanntemperatur.

 • Senker behov for ekstern varmekilde og gjør buffertanker større.

 • Kjent kompressortype som er svært mye brukt. Ingen akseltetning. Stempelkompressorer som er meget gode ved dellastkjøring.

 • Svært kompakte og stillegående VP-anlegg

 • Forventet lang levetid og svært lave servicekostnader

 • Vi har lengre erfaring med industrielle varmepumper og kan vise til problemløsninger der ingen av våre større konkurrenter har lyktes.

Andre varmepumper

Proff Kulde leverer og monterer luft-luft og luft-vann-varmepumper til bedriftsmarkedet, blant annet General, Mitsubishi, Panasonic og Gree. Kontakt oss for tilbud.

Tilskuddsordninger

Å installere varmepumper er et miljøvennlig tiltak, og Enova har fortsatt aktuelle tilskuddsordninger.

Enova - Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter

Proff Kulde leverer fryseanlegg etter alle behov, og vi prosjekterer og leverer i samarbeid med kunden.

Egenskaper og fordeler:

 • CO2 som kuldemedium muliggjør temperaturer ned mot minus 50oC.

 • CO2 kuldemedium har blitt et stadig mer naturlig valg for bruk i kuldeanlegg. CO2 er ikke giftig og krever ikke brannsikre EX-rom

 • CO2 er svært godt egnet for varmegjenvinning, fryseanleggene kan leveres med varmegjenvinning som opsjon

 • CO2PRO™Freeze fryseanlegg kan prosjekteres og dimensjoneres etter de fleste behov

Kontakt oss for et tilbud basert på ditt frysebehov, så bistår vi med å finne rett løsning!

Proff Kulde ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Kuldeteknikere jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. Dermed er det viktig med gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av slike anlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene våre dyktige teknikere må beherske.

Proff Kulde anser seg som en spydspiss på automasjonsområdet, og i de fleste større leveranser inngår automasjonen som et svært sentralt moment og er en nøkkel i forhold til mest mulig energibesparende drift av et kulde-/ varmepumpeanlegg (best mulig energiøkonomisering). Styresystemene tilknyttet kulde-/varmepumpeanlegg er en viktig del av den teknologiske utviklingen som vi jobber med.

Proff Kulde har de siste årene levert nye eller oppgraderte automasjons-løsninger for en rekke kunder i den landbaserte fiskeindustrien, og automasjon er også en svært viktig del av både RSW-leveranser og øvrige industrielle kulde-/ varmeanlegg vi leverer.Kuldeteknikere jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. Dermed er det viktig med gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av slike anlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene våre dyktige teknikere må beherske.

Proff Kulde anser seg som en spydspiss på automasjonsområdet, og i de fleste større leveranser inngår automasjonen som et svært sentralt moment og er en nøkkel i forhold til mest mulig energibesparende drift av et kulde-/ varmepumpeanlegg (best mulig energiøkonomisering). Styresystemene tilknyttet kulde-/varmepumpeanlegg er en viktig del av den teknologiske utviklingen som vi jobber med.

Proff Kulde har de siste årene levert nye eller oppgraderte automasjons-løsninger for en rekke kunder i den landbaserte fiskeindustrien, og automasjon er også en svært viktig del av både RSW-leveranser og øvrige industrielle kulde-/ varmeanlegg vi leverer.

Flakis

Vi leverer industrielle flakis-maskiner som produserer ren og frisk flakis som passer perfekt for mat- og fiskeindustri. Isen er flat og tynn, mellom 1,8 og 2,2 mm. Isen formes på innsiden av en trommel ved at vann spyles mot trommelen og fryser til et tynt lag. Isen skrapes av trommelen og samles i et egnet islager.

Plateis

Plateis varierer fra 10 mm til 15 mm i tykkelse og har ingen fast form. Plate-ismaskiner er laget for kommersiell og industriell bruk og benyttes regelmessig i fiskeindustrien. Den produserte plateisen er underkjølt til -1,5 ° C / -2 ° C. En av fordelene med plateis er at den har en jevn kjøleeffekt og en konstant kjøletemperatur. Den smelter heller ikke lett og kan derfor lagres i lengre tid, opptil 30% mer sammenlignet med andre typer is.

Vi kan på forespørsel skaffe andre typer ismaskiner som f.eks. tubeis-maskiner, slurry-maskiner og blokkis-maskiner.

Proff Kulde leverer forskjellige typer anlegg, alt fra CO2 splitt-uniter og mindre kjøle- og fryserom til store booster-anlegg for større kjøle- og fryseapplikasjoner. Både splitt- og booster-anlegg kan leveres for innendørs og utendørs montasje. Vi leverer også små kompakt-aggregater med R290 (Propan).

Egenskaper og fordeler:

CO2 kuldemedium har blitt et stadig mer naturlig valg for bruk i kjøle- og fryseanlegg.

CO2 er svært godt egnet for varmegjenvinning, fryseanleggene kan leveres med varmegjenvinning som opsjon

CO2PRO_Anlegg kan prosjekteres og dimensjoneres etter de fleste behov

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

 • Levert godkjente regnskaper

 • Minst doblet omsetningen over fire år

 • Omsetning på over en million kroner første år

 • Positivt samlet driftsreultat

 • Unngått fallende omsetning

 • Vært aksjeselskap

DNGaselle

Tørkesystemer

Energieffektive og miljøvennlige tørkesystemer basert på CO2 og glycol for tørking av for eksempel fiskeprodukter.

Klimalager

Kontroll på temperatur og fuktighet er essensielt for god kvalitet på lagrede varer. Et klimalager til f.eks. tørrfisk vil nøyaktig kontroll på temperatur og fuktighet øke tørrfiskens kvalitet og salgsvekt. Et klimalager muliggjør lagring og tørking uavhengig av årstider og andre klimatiske utfordringer.

CO2 som naturlig kuldemedium

Vårt hovedfokus ligger på CO2 som naturlig kuldemedium. Årsaken til dette er våre svært positive erfaringer når det gjelder forholdet mellom reelle ytelser sammenliknet med det teoretiske. CO2 scorer høyest av alle kuldemedier vi har jobbet med på dette feltet. CO2 er også det enkleste kuldemediet til å oppnå full varmegjenvinning.

Kombinasjonsløsninger gir høyere COP og økt miljøgevinst

De fleste har hørt om COP når det gjelder varmepumper. Det er forholdet mellom avgitt KW varme og tilført KW til varmepumpe. Hva om vi i tillegg trenger kulde? En varmepumpe eller et kuldeanlegg er en teknisk installasjon som typisk flytter varmeenergi fra et medie med lavere temperaturnivå til et med høyere temperaturnivå. Eksempel: En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra lufta ute og tilfører den i lufta inne. Ute blir det relativt sett kaldere og inne blir det varmere. Hvis vi benytter "den kalde siden" til å kjøle ned for eksempel et kjølerom blir COP regnestykket utvidet. Da blir forholdet for COP (KW avgitt varmeenergi pluss KW varmeopptak i kjølerom) / tilført KW til varmepumpeanlegg => Høyere COP.

Dette er helt åpenbart miljøvennlige løsninger som også betyr lavere energikostnader for deg som kunde.

Ett CO2 kuldeanlegg er mer likt en CO2 varmepumpe sammenliknet med anleggstypene for tradisjonelle kuldemedier. Det betyr at det er svært enkelt å benytte den varme siden av et CO2 kuldeanlegg (varmegjenvinning). I tillegg er det mye enklere å avgi høye medietemperaturer på varmeavgivningsside. 60-80C varmtvannsproduksjon er fullt mulig uten at flere kompresjonstrinn må benyttes.

Alle kuldeanlegg avgir store mengder varme som det er en stor fordel å benytte seg av dersom man har et behov for oppvarming. Det kan f.eks. være oppvarming av forbruksvann eller momenter i forhold til totaloppvarming av næringsbygg.

Proff Kulde jobber også med varmegjenvinning fra for eksempel ammoniakk-anlegg.

Prosjekter som er miljøvennlige får ofte tilskudd

Kontakt oss gjerne for spørsmål om løsninger som passer ditt formål. Vi kan bistå med å dokumentere miljøgevinst, noe som kan være grunnlag for tilskuddsløsninger. Vi bistår naturlig også i slike typer prosjekter med søknadsprosesser mot for eksempel Enova.