Group 2
Group 2
Group 2

Bærekraft

Tempia har i flere år arbeidet for å levere framtidsrettede og miljøvennlige produkter til våre kunder. Forskning og utvikling er viktig for oss, slik at vi hele tiden kan tilby løsninger som er lengst frem med tanke på miljøhensyn. Vi ønsker å bidra med bærekraftige løsninger, som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet.
Line 3

Bærekraft for framtiden

Tempia ønsker at vår virksomhet skal bidra på en bærekraftig måte i samfunnet. For oss betyr dette i hovedsak at ønsker å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, samt at vi ønsker å utvikle innovative og miljøvennlige produkter for våre kunder.

Det er felles ansvar å jobbe for at verden blir et bedre sted, og i disse tider er det spesielt FNs mål for bærekraftig utvikling som fungerer som en ledestjerne i dette arbeidet.

Tempia tar miljø og bærekraft på alvor, og vi ønsker å ta vårt ansvar for å bidra til at vi alle på sikt oppnår konkrete resultater. Vi har innført verktøy for miljøledelse slik at vi opprettholder fokus i vårt løpende HMS-arbeid.

Miljøpolicy

Tempia AS har som overordnet mål å levere kulde- og varmetekniske anlegg som har minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

Tempia AS har i tillegg et overordnet mål om å være en konkurransedyktig arbeidsgiver for sine ansatte, med trygge rammer for karrieremessig og personlig utvikling.

Dette gjøres blant annet gjennom:

 • Innovasjon (miljøteknologi)

 • Bruk av naturlige kuldemedier (CO2)

 • Energioptimalisering

 • Langsiktig og målrettet arbeid med indre og ytre miljø

Hva er FNs bærekraftmål?

FN har gitt verden en felles ramme og retning for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftmålene er verdens viktigste «to do»-liste og næringslivet har en viktig rolle. Det handler om hvilke fotavtrykk vi setter i verden, vårt felles ansvar og konkurransekraft. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser.

Gjennom vårt arbeid med innovasjon de siste årene har vi nylig fått gjort en ekstern vurdering opp mot bærekraftmålene i forbindelse med produktlanseringen av CO2PRO_RSW på nettstedet The Explorer.

The Explorer - Proff Kulde - Eco-friendly cooling system for smaller fishing boats

Miljøfyrtårn

Tempia ble miljøfyrtårn-sertifisert 2. april 2020. Vi er stolte over å si at vi gjennom dette arbeidet forplikter oss til å jobbe systematisk og langsiktig for å stadig forbedre oss både som arbeidsgiver og samarbeidspartner for våre kunder og leverandører.

Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert forplikter vi oss til å bidra å jobbe mot flere av FNs bærekraftmål. Les mer om dette på nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

Miljøfyrtårn - Resultater og statistikk

Her kan du se resultater og statistikk som Proff Kulde har rapportert til Miljøfyrtårn.

Proff Kulde - Resultater og statistikk
Aktuelle lenker
Referanser

Omtale hos Innovasjon Norge

Tempia fikk flott omtale hos Innovasjon Norge i etterkant av utviklingsprosjektet som ble støttet gjennom miljøteknologiordningen. I tillegg er løsningen publisert på nettstedet The Explorer, som er Norges offisielle markedsportal for grønn teknologi.

Produktomtale på nettstedet The Explorer

Nettstedet The Explorer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der visjonen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger. Tempia lanserte i 2020 en produktomtale på nettstedet, som omhandler vår innovative og bærekraftige RSW-løsning for fiskefartøyer.

Industrielle varmepumper

Varmepumpeanlegg til fiskeri og oppdrettsnæring

Tempia leverer egenutviklede varmepumper for nedkjøling og oppvarming av ferskvann og sjøvann basert på CO2 som naturlig kuldemedium.

Varmepumpene egner seg godt til f.eks. oppvarming av smoltanlegg og lignende.

Varmepumpeanlegg til næringsbygg, skoler, sykehus, hoteller m.m.

Vi utvikler og leverer også Tempia CO2PRO_Heat varmepumper med CO2 som kjølemedium.

Tempia har lang erfaring med industrielle varmepumper og kan vise til problemløsninger der andre ikke har lyktes.

Egenskaper og fordeler:

 • CO2 er et naturlig og bærekraftig kuldemedium. Tempia har høy kunnskap om bruk av CO2 i kulde- og varmepumpeanlegg.

 • CO2 som varmetransportør i varmepumpa er det mest miljøvennlige alternativet med hensyn til utslipp. Det vil i all framtid være mulig å fremskaffe CO2 billig.

 • Ingen Ex-krav.

 • Svært lav fylling på hver varmepumpe.

 • Mulighet for «2-veis hybrid buffertankløsning». Vi har levert styresystemer for denne type løsning med stor suksess.

 • Dette reduserer behovet for eksterne varmekilder når punktvise belastninger er høye samtidig som VP kan kjøres stabilt og optimalt.

 • Mulighet for 80C utgående vanntemperatur.

 • Senker behov for ekstern varmekilde og gjør buffertanker større.

 • Kjent kompressortype som er svært mye brukt. Ingen akseltetning. Stempelkompressorer som er meget gode ved dellastkjøring.

 • Svært kompakte og stillegående VP-anlegg

 • Forventet lang levetid og svært lave servicekostnader

 • Vi har lengre erfaring med industrielle varmepumper og kan vise til problemløsninger der ingen av våre større konkurrenter har lyktes.

Andre varmepumper

Tempia leverer og monterer luft-luft og luft-vann-varmepumper til bedriftsmarkedet, blant annet General, Mitsubishi, Panasonic og Gree. Kontakt oss for tilbud.

Tilskuddsordninger

Å installere varmepumper er et miljøvennlig tiltak, og Enova har fortsatt aktuelle tilskuddsordninger.

Enova - Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter

Tempia leverer fryseanlegg etter alle behov, og vi prosjekterer og leverer i samarbeid med kunden.

Egenskaper og fordeler:

 • CO2 som kuldemedium muliggjør temperaturer ned mot minus 50oC.

 • CO2 kuldemedium har blitt et stadig mer naturlig valg for bruk i kuldeanlegg. CO2 er ikke giftig og krever ikke brannsikre EX-rom

 • CO2 er svært godt egnet for varmegjenvinning, fryseanleggene kan leveres med varmegjenvinning som opsjon

 • CO2PRO™Freeze fryseanlegg kan prosjekteres og dimensjoneres etter de fleste behov

Kontakt oss for et tilbud basert på ditt frysebehov, så bistår vi med å finne rett løsning!

Tempia ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Proff Kulde er én av totalt 5 bedrifter fra Vågan kommune som kan tittelere seg som Gasellebedrift 2020.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. I år delte Proff Kulde æren av å bli Gasellebedrift med 4 andre selskaper fra Vågan kommune: Havbryn AS, Lofoten Elektro AS, Northern Alpine Guides AS og Småen AS.

Kriterier for gasellebedrifter

 • Levert godkjente regnskaper

 • Minst doblet omsetningen over fire år

 • Omsetning på over en million kroner første år

 • Positivt samlet driftsreultat

 • Unngått fallende omsetning

 • Vært aksjeselskap

DNGaselle