Referanser

Klimalager for tørrfisk til H Sverdrup AS
I 2017 leverte Proff Kulde nytt klimalager for lagring og ettertørking av tørrfisk til H Sverdrup AS på Reine. De siste årene har vi i tillegg utført kuldeteknisk vedlikehold og service knyttet til fryselager og og annet ustyr som for eksempel ismaskin. H. Sverdrup er en familiebedrift som driver produksjon av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk. Sverdrup-familien startet produksjon av fiskeprodukter på Reine allerede i 1874. I dag blir det drevet av fjerde og femte generasjon.
Hurtiginnfrysningsanlegg for innfrysning av vakuumpakket fiskefilet.
Henningsvær-selskapet startet i 2017 produksjonen av eksklusiv torskefilet i Henningsvær. Selskapet produserer og selger sine produkter under merkenavnet Vaag. Futurum Seafood eies av Futurum Capital AS i Oslo, eid av Harald Dahl.
Fiskefartøyet M/S Nygaard Senior
CO2PRO™RSW160
I 2019 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til fiskefartøyet "Nygaard Senior" til rederiet Berner Nygård AS i Flakstad kommune.
Stamsund hotell
CO2PRO™Heat varmepumpe
Proff Kulde leverte i 2019 ny CO2PRO™Heat varmepumpe til selskapet Lofoten Services AS for drift ved Stamsund Hotell.
Fiskefartøyet M/S Lofotværing
CO2PRO™RSW160
I 2018 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til fiskefartøyet "Lofotværing". "Lofotværing" var sammen med fartøyet "Sofie" pilotkunde i utviklingsprosjektet til Proff Kulde som ble støttet av Innovasjon Norge i perioden 2017/2018.
CO2PRO™FREEZE komplett fryseanlegg til fryselager hos Berg Seafood (L. Berg Sønner AS) i Svolvær.
Selskapet L. Berg Sønner ble stiftet i 1828, og har drevet sammenhengende med mottak, henging og foredling av fisk siden da. L. Berg Sønner produserer lutefisk etter egen oppskrift og det nye prisvinnende produktet gryteklar tørrfisk i porsjonspakker.
Fiskefartøyet M/S Unstad Junior
CO2PRO™RSW60
Høsten 2020 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg og ventilstyring til fiskefartøyet "Unstad Junior" fra Vestvågøy. Første uken i oktober ble anlegget igangkjørt, og fartøyet kunne legge fra kai med nytt kjølesystem ombord.
Fiskefartøyet M/S Boie
CO2PRO™RSW40
Proff Kulde har i 2020 levert nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til fiskefartøyet "Boie" som drives av reder Bjørn Hellestø fra Ræge. Leveransen omfattet RSW-anlegg og ventilstyring.
CO2PRO™FREEZE Kjøle- og frysemaskineri
Proff Kulde leverte høsten 2019 komplett CO2PRO_Freeze™ kjøle- og frysemaskineri til krabbebåten «Arctic Pioneer». Krabbefartøyet er hjemmehørende i Tromsø, og eies av Arctic Pioner AS. Polar Seafood Norway AS er medeier i rederiet.
CO2PRO™FREEZE Innfrysningsanlegg med blant annet to nye CO2 frysetunneller med en total kapasitet på over 50 tonn i døgnet.
Vi har også levert flere mindre frys- og kjøleanlegg til produsenten av ferskfisk, saltfisk og tørrfisk som ledes av Ted Robin Endresen.
Fiskefartøyet M/S MT Senior
CO2PRO™RSW 60
Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg og komplett sirkulasjonssystem med ventilstyring til rederne av fiskefartøyet "MT Senior". Det er selskapet Nordfiskeren AS som står for driften av fiskefartøyet med hjemmehavn i Karlsøy kommune.
Fiskefartøyet M/S Ingvardsson
CO2PRO™RSW150
Proff Kulde har levert nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til fiskefartøyet "Ingvardsson" som drives av rederiet TM Fisk AS hjemmehørende i Hammerfest.
CO2PRO™RSW70
I 2018 leverte Proff Kulde nytt miljøvennlig CO2PRO™ RSW-anlegg til det 12.99 meter lange nybygget "Sofie" som er bygget ved Grovfjord Båtbyggeri og prosjektert av NSK Ship Design i Harstad. Fiskefartøyet driftes av brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen fra Svolvær. "Sofie" var sammen med fartøyet "Lofotværing" pilotkunde i utviklingsprosjektet til Proff Kulde som ble støttet av Innovasjon Norge under miljøteknologiordningen i perioden 2017/2018.