Group 2
Group 2
Group 2

CO2PRO™ Heat - CO2 vann-til-vann varmepumpe med kapasitet opptil 400 kW på en enkelt kompressor.

CO2PRO™ Heat er en CO2 vann-til-vann varmepumpe med en kapasitet opptil 400 kW på en enkelt kompressor. Den kan kombineres med flere alternativer for både oppvarming og kjøling.

Line 3

Industrielle varmepumper

Varmepumpeanlegg til fiskeri og oppdrettsnæring

Tempia leverer egenutviklede varmepumper for nedkjøling og oppvarming av ferskvann og sjøvann basert på CO2 som naturlig kuldemedium.

Varmepumpene egner seg godt til f.eks. oppvarming av smoltanlegg og lignende.

Varmepumpeanlegg til næringsbygg, skoler, sykehus, hoteller m.m.

Vi utvikler og leverer også Tempia CO2PRO_Heat varmepumper med CO2 som kjølemedium.

Tempia har lang erfaring med industrielle varmepumper og kan vise til problemløsninger der andre ikke har lyktes.

Egenskaper og fordeler:

 • CO2 er et naturlig og bærekraftig kuldemedium. Tempia har høy kunnskap om bruk av CO2 i kulde- og varmepumpeanlegg.

 • CO2 som varmetransportør i varmepumpa er det mest miljøvennlige alternativet med hensyn til utslipp. Det vil i all framtid være mulig å fremskaffe CO2 billig.

 • Ingen Ex-krav.

 • Svært lav fylling på hver varmepumpe.

 • Mulighet for «2-veis hybrid buffertankløsning». Vi har levert styresystemer for denne type løsning med stor suksess.

 • Dette reduserer behovet for eksterne varmekilder når punktvise belastninger er høye samtidig som VP kan kjøres stabilt og optimalt.

 • Mulighet for 80C utgående vanntemperatur.

 • Senker behov for ekstern varmekilde og gjør buffertanker større.

 • Kjent kompressortype som er svært mye brukt. Ingen akseltetning. Stempelkompressorer som er meget gode ved dellastkjøring.

 • Svært kompakte og stillegående VP-anlegg

 • Forventet lang levetid og svært lave servicekostnader

 • Vi har lengre erfaring med industrielle varmepumper og kan vise til problemløsninger der ingen av våre større konkurrenter har lyktes.

Andre varmepumper

Tempia leverer og monterer luft-luft og luft-vann-varmepumper til bedriftsmarkedet, blant annet General, Mitsubishi, Panasonic og Gree. Kontakt oss for tilbud.

Tilskuddsordninger

Å installere varmepumper er et miljøvennlig tiltak, og Enova har fortsatt aktuelle tilskuddsordninger.

Enova - Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter

Aktuelle lenker
Referanser

Leveranse av 320kW ammoniakk varmepumpeanlegg kompakt bygget i egen maskinromscontainer til smoltanlegget på Kleppstad.

Tempia ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn 2. april 2020, og er stolte over å være ett av rundt 20 selskaper i Vågan kommune som har valgt å implementere dette som verktøy for miljøledelse.

Vi har de siste årene fokusert sterkt på innovasjon og bærekraftig miljøteknologi, og synes det var på tide å få på plass denne sertifiseringen!

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Proff Kulde leverte i 2019 ny CO2PRO™Heat varmepumpe til selskapet Lofoten Services AS for drift ved Stamsund Hotell.